Ta strona używa pliki cookies.
Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ich ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej szczegółów w naszej Akceptuję Politykę Cookies

Regulamin serwisu:

Definicje

 1. StrefaŚlubu.pl – serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem www.strefaslubu.pl.
 2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez serwis Portalprawny.
 3. Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu StrefaŚlubu.pl
 4. Zleceniodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka
 5. organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.
 6. Usługodawca – Advertising Group z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowa 35/119, numer NIP: , REGON: „Bezpośredni przedstawiciel na Polskę”
 7. Strony umowy – w niniejszych OWH oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno. Pojęcie występować będzie również w postaci skróconej jako "strony".
 8. Regulamin – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Ogólne Warunki Handlowe.

Rejestracja w serwisie, publikacja

 1. Rejestracja odbywa się poprzez zamówienie telefoniczne oraz zapłatę wybranego pakietu Usługodawcy. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści regulaminu.
 2. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie faktury proforma na adres e-mail lub fax podany w formularzu zgłoszeniowym lub wystawienie faktury VAT.
 3. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
 4. Zleceniodawca zobowiązuję się do uregulowania opłaty abonamentowej w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury proforma.
 5. Usługodawca zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty odnotowania wpłaty.
 6. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.
 7. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w Portalprawny informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

Opłaty, okres abonamentowy

 1. Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Usługobiorcę usługi określane są indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzeniem dla klienta jest informacja na fakturze opisująca okres publikacyjny. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 2. Przed końcem okresu abonamentowego Usługodawca skontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu potwierdzenia chęci kontynuacji; zlecenie ulegnie przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy, jeśli Zleceniodawca dokona opłaty abonamentowej na kolejny okres.
 3. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi o wskaźnik inflacji bez informowania o tej zmianie Zleceniodawcy. Zmiana może nastąpić raz w roku o roczny wskaźnik inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Prawa i obowiązki stron

...

 

Statystyki
258958
unikalnych user'ów

odwiedziło nas w październiku 2016

Dane wg google analytics

Aktualna pozycja w Google.pl:
zapytanie:
pozycja:
informator ślubny
2
ślub Warszawa
1
ślub Gdańsk
1
ślub Bydgoszcz
1
ślub Szczecin
1
informator ślubny Warszawa
1
informator ślubny Gdańsk
1
informator ślubny Bydgoszcz
1
informator ślubny Szczecin
1